Comisii de specialitate

1. Comisiei de specialitate din domeniul economico-financiar, agricultura, protectia mediului si turism, pe lângă Consiliul Local al comunei Ciumești, avand urmatoarea componenta:

1 Presedinte Dl. TEMPFLI RICHARD consilier local din partea PCM
2 Secretar Dl. DOHI FRANCISK consilier local din partea PCM
3 Membru Dl. TEMPFLI STEFAN consilier local din partea PCM

2. Comisiei de specialitate din domeniul juridic și de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism, muncă și protecție socială, pe lângă Consiliul Local al comunei Ciumești, avand urmatoarea componenta:

1 Presedinte Dl. CZUMBIL IOSIF consilier local din partea PCM
2 Secretar Dl. NAGY ZSOLT consilier local din partea PCM
3 Membru D-na HERMANN ENIKO-MARIA consilier local din partea FDGR

3. Comisiei de specialitate din domeniul domeniul invatamantului, sanatate si familie, social-cultural, culte, protectie copii, tineret si sport, pe lângă Consiliul Local al comunei Ciumești, avand urmatoarea componenta:

1 Presedinte Dl. SANDOR DEZIDERIU consilier local din partea PCM
2 Secretar Dl. ERNYI IOSIF-ATILA consilier local din partea FDGR
3 Membru Dl. PRASZLER ISTVAN-ARNOLD consilier local din partea PCM
Sari la conținut