Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 52/2003 și a Legii 544/2001: Crișan Ionela-Andreea

DISPOZITIE PERSOANA CU ATRIBUTII LEGEA NR. 544/2001 si LEGEA NR. 52/2003

PROGRAM – acces la informatiile de interes public


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc mai jos.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Reclamatie administrativa – depasire termen legal
Reclamatie administrativa – raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public

Lista documentele de interes public


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

RAPORT EVALUARE LEGEA 544/2001 IN ANUL 2019

Sari la conținut